DANH LAM THẮNG CẢNH

Hầu hết các hoạt động xây dựng hình ảnh xuyên suốt mùa giải của Miss U30 Việt Nam luôn gắn với danh lam thắng cảnh trên mọi miền tổ quốc.
Facebook Comments
%d bloggers like this: