MISS U30 – NGÔI NHÀ XANH

Chương trình huấn luyện kỹ năng và truyền thông về bảo vệ môi trường với hai vị khách mời Nhà báo Trung Nghĩa và ca sỹ Kiwi Ngô Mai Trang, diễn ra vào ngày 20/04/2019 tại Sado Chado-Q.2- Tp.HCM. Chương trình đã huấn luyện kỹ năng sử dụng Facebook trong việc bảo vệ môi trường từ việc tác động ý thức đến những việc làm tuy nhỏ trong cuộc sống nhưng mang ý nghĩa tích cực về lối sống xanh.

Facebook Comments
%d bloggers like this: