Nam vương quốc tế Papungkorn Sakunsong

Nam vương quốc tế Papungkorn Sakunsong  / Quốc tịch Thái Lan, là thành viên ban giám khảo giải Nữ hoàng nhan sắc Quốc tế Miss U30 tại Bangkok-Thailand 2018

Facebook Comments
%d bloggers like this: